Služba palijativne skrbi

Izvanbolnički segment palijativne skrbi pri Domu zdravlja Dubrovnik organizira se i počinje djelovati 2015. g. Ovaj oblik organizirane zdravstvene skrbi rezultat je ekspanzije  bolesnika s infaustnim bolestima na razini naše Županije koji potrebnu brigu i odgovarajući tretman ne mogu u potpunosti ostvariti u drugim oblicima zdravstvenoga sustava.


Mobilni palijativni tim koncipiran je tako da s 3 liječnika specijalista različitih specijalnosti i 2 medicinske sestre višeg stupnja obrazovanja (od kojih je jedna koordinatorica), te uz povremene medicinske i nemedicinske suradnike, opskrbljuje ovu vrstu bolesnika i njihove najuže rodbine cijelim dijapazonom aktivnosti koje su im neophodne (od terapijskih, psiholoških, do organizacijskih iz „portfelja“ socijale...). Mobilnost je potpomognuta automobilom koji Tim ima na raspolaganju, a učinkovitost medicinskim materijalom i posudionicom invalidskih pomagala.

Posebna vrijednost ostvaruje se stalnim inzistiranjem na koordinaciji i interakciji s timovima obiteljske medicine, sestrama za kućnu njegu, patronažnim sestrama i konačno Palijativnim odjelom Opće bolnice Dubrovnik.

Cilj koji se nastoji postići jest olakšavanje patnje bolesnicima i pružanje podrške obitelji koja želi svoga bližnjega do samoga kraja odnjegovati u toplini vlastitoga doma i obiteljskoga okruženja.


Brošure i letci:


Odogovrne osobe:

Branko John dr.med., spec. interne medicine

Adresa: Batala 1 , Dubrovnik
Radno vrijeme: od 7.00 do 15.00 sati

Koordinatorica tima: Maja Bender, mag.med.techn.
tel. 020 641627 mob. 099 2552177

Medicinska sestra u timu: Meri Pavlović Vlahinić, bacc.med.techn.
tel. 020 641528 mob. 098 1363598

 

Email: info@dom-zdravlja-dubrovnik.hr