DUBROVAČKE PATRONAŽNE SESTRE Topla ljudska priča o ženama koje se bave jednim od najhumanijih poslova

One su jako vrijedne, a tako skromne. Za sebe vam nikad ne bi rekle da su važne niti se žele hvaliti, a bave se jednom od najhumanijih djelatnosti.


One su jako vrijedne, a tako skromne. Za sebe vam nikad ne bi rekle da su važne niti se žele hvaliti, a bave se jednom od najhumanijih djelatnosti. One su patronažne sestre Doma zdravlja Dubrovnik koje se brinu za naše zdravlje od rođenja do smrti. A u preventivnim akcijama – nema im premca. Njih je 16, najmlađa ima 27 godina, najstarija je pred mirovinom, a zajedničkim radom, iskustvom i znanjem brinu se da primarna zdravstvena zaštita bude besplatna i omogućena svima u vlastitom domu, i onima u centru grada, a i onima u najudaljenijim ruralnim područjima, gdje doslovce živi par ljudi.

Više na: www.glasgrada.hr