Ivana Domić dr.spec.pedijatar

Medicinska sestra: Ana Sambrailo

  • Adresa:

    Vukovarska 44, Srebreno, Mlini
  • Telefon:

    020 487-183


Pedijatrijska ordinacija

Tel: 020487-183

Ivana Domić spec.pedijatar
Medicinska sestra Ana Sambrailo

Radno vrijeme:

  • parni datumi:     od 07:00-14:30
  • neparni datumi;  od 13:00-20:30


Dvije parne subote u mjesecu