Ivana Domić dr.med.spec.pedijatar

Medicinska sestra: med. sestra Marija Grgić bacc. med. techn


Pedijatrijska praksa

Tel: 020487-183


Radni sati:

  • parni datumi: od 07:00 do 14:30 sati
  • neparni datumi; od 13:00-20:30 sati


Dvije subote mjesečno