Tim bez nositelja Ston

Medicinska sestra: Matea Kola ,med. sestra

 • Adresa:

  Braće Mihanovića 7, Ston
 • Telefon:

  +385 20641696
 • Radno vrijeme:

   Promjena privremenog rada ordinacije

  • parni termini: 07:00 do 14:30
   (kućni posjeti: 13:30 do 14:30)
  • neparni termini: od 13:00 do 20:30 sati
   (kućni posjeti: od 19:30 do 20:30 sati)
  • radna subota: neparni u mjesecu od 07:00 do 12:00 sati