Paulina Rilović, bacc.med.techn.

Teren:


Zvekovica - ulice:
Podhumac, Uz Stari put, Put Uskoplja, Put Pridvorja, Odvojci od I do VIII.


Cavtat - ulice:
Put od Cavtata Silvija Strahimira Kranjčevića, Antuna Mihanovića, Josipa Kosora, Vlaha Paljetka, Stjepana Radića, Pavla Radića, Dr. Vlatka Mačeka, Bruna Bušića, Nika Pušića, Mećajac, Frana Laureana, Iznad Tihe, Frankopanska, Kneza Domagoja, Konavoska, Trumbićev put, Obala dr. Ante Starčevića, Šetalište Rat, Put brijega, Sv. Nikole, Toranj, Bogišićeva, Epidaurusa, Prijeko, Klaićeva, Bukovčeva, Zrinskih, Preradovićeva, Zorina, Gundulićeva, Strossmayerova, Supilova, Vuličevićeva, Od Roka.

Obod - ulice:
Pavlovićeva, Baletinova, Bastijanova, Pavlovićeva, Šetalište Žal, Od Epidaurusa, Prečica, Od trafoa, Sv. Ane, Gornji Obod 1, Gornji Obod 2, Put od Oboda, Put od Tihe, Bogišićeva Tiha, Plosni Rat, Poluganje.


Plat - ulice:
Grujica, Jelići, Pod Gospom, Igrište, Put Stjepana Radića, Plat, Pod Maslovo, Pod Smokovijencem.


Soline - ulice:
Pod Sv. Nikolom, Soline, Pod Smokovijencem, Smokovijenac.


Mlini – ulice:
Vrelo, Put za Zavrelje, Klokurići, Krstac, Dragićeva, Međine, Šetalište Marka Marojice, Pod Križem, Rivijera, Tupina, Trgovište, Kozarina, Kostur, Popolica, Put Braće Radića.