Raspored dežurstava subotom u pedijatrijskim ordinacijama za prosinac 2022.g..

SUBOTNJI RASPORED ZA PROSINAC 2022.

03.12.2022- DOC, (TEL: 641-674)
10.12.2022- PLOČE (TEL: 641-667) i DOM ZDRAVLJA (435-727)
17.12.2022- DOC, (TEL: 641-674)
24.12.2022- PLOČE (TEL: 641-667) I DOM ZDRAVLJA (435-727)
31.12.2022.- MOKOŠICA (TEL: 641-692)


RADNO VRIJEME SA PACIJENTIMA OD 8 DO 12
PAUZA OD 10 DO 10:30