Josipa Bačić, dr.med.dent.

Medicinska sestra: Ivica Đuretić

 • Adresa:

  Janjina 94, Janjina
 • Telefon:

  +385 20641646
 • Radno vrijeme:

   

  • utorak, srijeda i petak: od 7.00 do 14.30 sati
  • ponedjeljak i četvrtak: od 13.00 do 20.30 sati
  • radne subote: svaka druga i četvrta u mjesecu od 7.00 do 12.00 sati